Quyết định về việc bổ nhiệm ông Đoàn Hữu Gia giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.