Quyết định về việc bổ nhiệm ông Đoàn Hữu Gia giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.