Quyết định về việc bổ nhiệm ông Hồ Sỹ Tùng giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.