Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Tiến Thịnh giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

Chi tiết xem tại đây.