Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay

Chi tiết xem tại đây.