Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.