Quyết định về việc công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.