Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.