Quyết định về việc điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Công Đà giữ chức Kiểm soát viên chuyên trách của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tại Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

Chi tiết xem tại đây.