Quyết định về việc giao nhân sự phụ trách kế toán Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

Chi tiết xem tại đây.