Quyết định về việc giao ông Nguyễn Công Long làm Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.