Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Đoàn Hữu Gia

Chi tiết xem tại đây.