Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Phó Tổng Giám đốc Lê Quốc Khánh

Chi tiết xem tại đây.