Quyết định về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với ông Trịnh Văn Hải - Chủ tịch Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

Chi tiết xem tại đây.