Thông báo kết quả xét tuyển,thi tuyển lao động đợt 1 năm 2023 và thời gian khám sức khỏe đối với ứng viên đạt điểm tuyển dụng tại vị trí Kiểm soát không lưu của VATM