Thông tin báo chí: Khởi công xây dựng Trạm Radar thứ cấp Cà Mau thứ 2