Thông tin báo chí: VATM triển khai áp dụng hệ thống phương thức bay mới tại sân bay Tân Sơn Nhất