Tin hoạt động các đơn vị

Trung tâm Dịch vụ thương mại tổ chức thành công Hội nghị NLĐ năm 2012

Trung tâm Dịch vụ thương mại tổ chức thành công Hội nghị NLĐ năm 2012

Ngày 21/02/2012, Trung tâm DVTM Quản lý bay tổ chức Hội nghị người Lao động và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2011, triển khai kế hoạch năm 2012. Xem chi tiết