Tin hoạt động các đơn vị

Triển khai tổ chức đào tạo, huấn luyện lĩnh vực an toàn SMS cho cán bộ, nhân viên

Triển khai tổ chức đào tạo, huấn luyện lĩnh vực an toàn SMS cho cán bộ, nhân viên

Trong tháng 6/2024, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã tổ chức 09 lớp đào tạo, huấn luyện về lĩnh vực an toàn (SMS) cơ bản cho 148 cán bộ, nhân viên trong dây chuyền... Xem chi tiết
Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động bay ngày

Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động bay ngày

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo TCT Quản lý bay Việt Nam, ngày 03/7/2024, Trung tâm Quản lý luồng không lưu (TTQLLKL) đã chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động bay... Xem chi tiết
Tổ chức tập huấn “Pháp luật về hợp đồng. Kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết, quản lý rủi ro và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt động kinh doanh”

Tổ chức tập huấn “Pháp luật về hợp đồng. Kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết, quản lý rủi ro và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt động kinh doanh”

Ngày 02/07/2024, tại Trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã triển khai tổ chức đào tạo tập huấn “Pháp luật về hợp đồng. Kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết, quản lý rủi ro và giải... Xem chi tiết