Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất tăng cường công tác chuyên môn và đảm bảo an toàn cơ sở ANS phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng