Đoàn Thanh niên Quản lý bay Việt Nam phối hợp Quận Đoàn Long Biên tổ chức chương trình Xuân tình nguyện – Tết ấm áp yêu thương năm 2023