VATM được tặng Giấy khen phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc