VATM: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2024