VATM và Cơ quan quản lý bay thuộc FAA ký Tuyên bố Ý định hợp tác