VATM và IMSG ký Hợp đồng tư vấn về Nâng cao năng lực dự báo thời tiết hàng không tại Việt Nam