VATM và Trường Đại học Giao thông vận tải thoả thuận hợp tác