Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thăm trạm Thông tin, giám sát Trường Sa Lớn