Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống khủng bố (PCKB) năm 2023