Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024