Đài Kiểm soát không lưu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài – tròn 1 năm hoạt động