VATM: Làm việc với UBND tỉnh Kon Tum về Đề án quy hoạch Cảng hàng không Măng Đen