Đoàn Thanh sát an toàn hàng không toàn cầu (USOAP) của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế tham quan Bảo tàng Hàng không