Diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy tại Đài KSKL Liên Khương