Lãnh đạo Công ty QLBMT tặng hoa chúc mừng Ban Biên tập Website MIRATS nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2024