Công tác dự báo, đảm bảo cung cấp dịch vụ khí tượng tại sân bay Điện Biên trong dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ