Chủ tịch Lê Hoàng Minh làm việc tại Đài Kiểm soát không lưu Buôn Ma Thuột