Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an quận Long Biên và Công ty Quản lý bay miền Bắc