Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức Lễ trao các quyết định về công tác cán bộ