Thực hiện thử nghiệm khai thác Quản lý luồng không lưu (ATFM) phân phối đa điểm nút mức 2 giữa HKDD Việt Nam và Singapore

Từ 07h00 (giờ Hà Nội) ngày 14/8/2017, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thực hiện thử nghiệm khai thác Quản lý luồng không lưu phân phối đa điểm nút (Distributed Multi-Nodal ATFM Operational Trail) mức 2 giữa Việt Nam và Singapore. Kế hoạch thử nghiệm này đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt ngày 14/7/2017.

Chương trình thử nghiệm được xây dựng trên kịch bản thử nghiệm hàng tuần áp dụng cho các chuyến bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) khởi hành từ sân bay Nội Bài đến sân bay Changi, Singapore. Tham gia kế hoạch thử nghiệm có sự phối hợp chặt chẽ của các bên có liên quan, bao gồm: VATM, Vietnam Airlines và Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam. Trung tâm Quản lý luồng không lưu thuộc VATM là đơn vị thường trực, đầu mối phối hợp với các bên liên quan của Việt Nam và cơ sở ATFM của Singapore.

Kế hoạch thử nghiệm được triển khai thực hiện với các mục tiêu nhằm thiết lập, vận hành các bước thực hiện ATFM trong nước; kiểm tra năng lực của nút Nội Bài tại mức 2 đáp ứng yêu cầu của Dự án thử nghiệm khai thác ATFM phân phối đa điểm nút và giúp cho các bên liên quan của Việt Nam nhận thức và làm quen với việc phối hợp ra quyết định, hợp tác với nhau cùng triển khai công tác quản lý luồng không lưu ở Việt Nam.

Luồng không lưu sẽ được quản lý dựa trên một tập hợp các nguyên tắc chung thống nhất giữa các bên liên quan tham gia. Một Nút ATFM gồm nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và các nhà khai thác sân bay, các bên sử dụng vùng trời liên quan sẽ quản lý nhu cầu và năng lực thông qua việc điều chỉnh thời gian hạ cánh tính toán, từ đó xác định thời gian cất cánh tính toán phân bổ cho tàu bay trước khi cất cánh từ sân bay khởi hành. Cân bằng nhu cầu và năng lực bằng cách áp dụng thời gian cất cánh tính toán đối với các chuyến bay trước khi khởi hành sẽ giảm thiểu được việc tàu bay phải bay chờ trên không mà thay vào đó tàu bay sẽ thực hiện trì hoãn tại mặt đất. Điều này mang lại lợi ích đáng kể cho tất cả các bên tham gia như: Nâng cao năng lực, an toàn bay; giảm chi phí khai thác, giảm khí thải CO2 và giảm khối lượng công việc cho cả người lái và kiểm soát viên không lưu.

Sau khi thử nghiệm triển khai thành công nút Nội Bài – Changi, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ tổng kết đánh giá và từ đó đưa ra lộ trình tiếp theo dưới sự chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam.