Thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

1. Nghiên cứu phương pháp và công cụ để đánh giá chất lượng nguồn tín hiệu giám sát tại Công ty Quản lý bay miền Bắc

2. Nghiên cứu thiết lập hệ thống mô phỏng hệ thống RDP của Công ty QLB miền Trung để ứng dụng đánh giá, thử nghiệm và huấn luyện đào tạo

3. Nghiên cứu phương pháp tính toán, kiểm nghiệm, xác định và công bố tọa độ các điểm trọng yếu, thông số đường hàng không (trên không) và cập nhật cơ sở dữ liệu hệ thống đường hàng không theo Hệ tọa độ WGS – 84

4. Nghiên cứu, thiết lập và ứng dụng giải pháp giám sát và thu thập thông tin tự động các tham số hệ thống điện, điều hòa, độ ẩm tại phòng thiết bị những cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thuộc Tổng công ty QLBVN

Chi tiết xem tại đây.