Tăng tần suất các chuyến bay đến/đi tại Cảng Hàng không Thọ Xuân – Thanh Hóa