Thời tiết mù khô và khói bụi ảnh hưởng đến các hoạt động bay tại sân bay Điện Biên Phủ