Tin hoạt động các đơn vị

Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TNHH Kỹ thuật QLB năm 2012

Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TNHH Kỹ thuật QLB năm 2012

Sáng ngày 19/3/2012, Công ty TNHH Kỹ thuật QLB đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2012. Xem chi tiết
Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Quản lý bay miền Trung năm 2012

Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Quản lý bay miền Trung năm 2012

Vào lúc 14h00 ngày 29/2/2012, Công ty Quản lý bay miền Trung đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2012. Xem chi tiết
Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức thành công Hội nghị NLĐ năm 2012

Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức thành công Hội nghị NLĐ năm 2012

Ngày 23 tháng 2 năm 2012, Công ty Quản lý bay miền Nam đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2012. Xem chi tiết
Trung tâm Dịch vụ thương mại tổ chức thành công Hội nghị NLĐ năm 2012

Trung tâm Dịch vụ thương mại tổ chức thành công Hội nghị NLĐ năm 2012

Ngày 21/02/2012, Trung tâm DVTM Quản lý bay tổ chức Hội nghị người Lao động và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2011, triển khai kế hoạch năm 2012. Xem chi tiết