Tổng công ty quản lý bay đón chuyến bay thứ 600 000 an toàn