Trao đổi hợp tác đào tạo nhân lực giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội