Trung tâm Quản lý luồng không lưu: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và Kỷ niệm 26 năm ngày thành lập