Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức Hội nghị công tác chuyên môn quý II/2024