VATM đăng cai tổ chức Hội nghị CANSO khu vực Châu Á-Thái Bình Dương