VATM tiếp và làm việc với Cơ quan Khí tượng Australia