VATM và Đại học Bách Khoa Hà Nội chuẩn bị ký kết hợp tác